Careers

< Back To Careers

NAUI Instructor Trainer - Sweden

Posted: Friday,
April 28 2023

Location: Sweden

Job Description


-NAUI Sweden needs more Instructor Trainers! Are you currently an active instructor ready to take the next step in your professional career?

-Be your own boss and start to train the future Instructors of NAUI.  You will work on your schedule, take on classes at your own pace and engage in cities as you see fit as an independent instructor trainer!

Requirements:

-Active NAUI Instructor or equivalent.

-Trained to the level of an Instructor Trainer - OR be an Instructor trainer in any other organization and willing to crossover to NAUI. 

Additional Information:

For additional information go to: https://joydive.se/boka/leadershiptraining/ or contact Johan Strom @ jstrom@europe.naui.org

------------------------------------------------

-NAUI Sverige behöver fler Instruktörstränare! Är du för närvarande en aktiv instruktör redo att ta nästa steg i din professionella karriär?

-Var din egen chef och börja utbilda framtida instruktörer för NAUI. Du kommer att arbeta enligt ditt schema, ta på dig lektioner i din egen takt och engagera dig i städer som du tycker passar som en oberoende instruktörstränare!

Krav:

-Aktiv NAUI-instruktör eller motsvarande.

-Utbildad till nivån av en instruktörstränare - ELLER vara en instruktörstränare i någon annan organisation och villig att gå över till NAUI.

Ytterligare information:

För ytterligare information gå till: https://joydive.se/boka/leadershiptraining/ eller kontakta Johan Strom @ jstrom@europe.naui.org